کنترل کیفی موادغذایی

دروس آرائه شده در  آزمایشگا
ه:     میکروبیولوزی مواد غذایی – کنترل کیفی  و بهداشت مواد غذایی – صنایع لبنی 2 –بهداشت و صنایع شیر
گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   دامپزشکی-کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی
ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر
کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  : روش های آزمایش شیر –کنترل کیفی میکربی مواد غذایی – آزمون های  میکروبی مواد غذایی
مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 240  متر    تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه        رختکن دانشجو: موجود می باشد                     اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه           
سایر :انبار مواد  و اتاق تهیه نمونه  ;کلیه لوازم الات شیشه ای و فلزی جهت پوشش سرفصل دروس و...
امکانات آزمایشگاه :
کوره الکتریکی – انکوباتور –سانتریفوژ– آون-اتوکلاو – ماکروویو-آب مقطرگیر ی– یخچال – فریزر – کامپیوتر – پرینتر – کلنی کانتر –  استو میکر –هود آزمایشگاهی –ترازوی آزمایشگاهی – آسیاب مخلوط کن – میکسر 123-Ph متر –پیپت شور اتو ماتیک – دیسپنسر – آون – بن ماری
 کارشناس       منوچهر مومنی