زیست شناسی جانوری

دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:     زیست شناسی –آز زیست شناسی سلولی –آز زست شناسی  جانوری –آزژنتیک     

گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   صنایع غذایی- میکروبیولوژی –ژنتیک     ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر

کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  :  دستور کار آزمایشگاه جانورشناسی تالیف  دکتر حسین فتح پور –اطلس جانوران بی مهره تالیف  w.H.Freeman and Bracegirdle –راهنمای تشریح ماهی قورباغه و کبوتر   تالیف  )H.G.Q Biwehژنتیک ) پشمی م و-  صالحی ع 1382 ژنتیک کاربردی انتشارت علوم کشاورزی چاپ اول: سیدنا سیدنا–ی 1384 آزمایشگاه مبانی ژنتیک  انتشارات پیام نور –امتیازی ک و – کریمی م 1380 مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک  انتشارت  مانی اصفهان-  ( زیست شناسی عمومی ) زیست شناسی عمومی دکتر حسن زارع مایوان – زیست شناسی عمومی هئیت مولفان ( جهاد دانشگاهی )

مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 120  متر    تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه        رختکن دانشجو: موجود می باشد    اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه                

  اساتید:آقایان (دکتر فتح پور –دکتر دوستی –دکتر دیانی نیا –عالی پور )-خانها (محمدی نژاد –همت زاده –مختاریان)

 سایر :انبار مواد  و اتاق تهیه نمونه  وکلیه لوازم لازم جهت پوشش سرفصل دروس

امکانات آزمایشگاه :
13 عدد میکروسکوپ   -6عدد لوپ –میکرو سانتریفوژ-ترانس ژل داک-پاور سوپلای الکتروفورز-بن ماری –شیکر ورتکس  تابلو وایت برد- ترازوی دیجیتال – یخچال ، انواع لام های آموزشی و ....

 کارشناس :