باکتری شناسی اختصاصی

دروس آرائه شده در  آزمایشگاه : آز باکتری 1 - آز باکتری 2 - آز باکتری محیطی - آز قارچ شناسی - میکروبیولوژی دامپزشکی و...

گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:  دامپزشکی-مامایی-پرستاری-زیست شناسی-بهداشت-صنایع غذایی- ارشد میکروبیولوژی - ارشد ژنتیک -

 ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر

کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه :  میکروبیولوژی کویین

مشخصات آزمایشگاه :
متراژ :120  مترمربع    تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه        رختکن دانشجو: موجود می باشد                     اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه                 

 اساتید :دکترممتاز-یزدانی-توکلی-خانم ها دکترتاج بخش-بمزاده-ضیایی- فاطمی -ربیعی

 سایر :انبار مواد  سیستم دزد گیر  و سیستم اعلام حریق – کلیه وسایل موجود جهت پوشش کامل سرفصل دروس

امکانات آزمایشگاه :
15 عدد میکروسکوپ – 2دستگاه انکوباتور-اتوکلاو-فور-یخچال3دستگاه-محیطهای کشت عمومی واختصاصی  باکتری شناسی-جار بی هوازی جهت کشت باکتریهای بی هوازی-پمپ خلا جهت کشت باکتریهای بی هوازی-انواع رنگهای  جهت رنگ آمیزی گرم – زیل نلسون-اسپور-


 کارشناس :