بیوشیمی

دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:     بیوشیمی- شیمی آلی    گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   شيمي؛ زيست شناسي ؛صنايع غذايي ؛ علوم دامي ؛ژنتيك؛ ميكروبيولوژي    
ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر
کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  : آموزش آزمایشگاهی بیوشیمی(برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی از مرکز نشر دانشگاهی تهران)
مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 240  متر    تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه        رختکن دانشجو: موجود می باشد    اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه                 تعداد  اساتید :دکتر تیر گیر – دکتر ضیا- مهندس صفاییان- مهندس آقابراری
 سایر :انبار مواد    و سیستم دزد گیر  و سیستم اعلام حریق – کپسول  اتفاء حریق - دارای درب اضطراری  خروجی
امکانات آزمایشگاه :
هود شيميايي-  تابلو وایت برد-  سانتريفيوژ – آون – بن ماري  - شيكر – اجاق برقي  -كوره الكتريكي- ترازوی دیجیتال – یخچال- اسپکتوفتومتر- پیپت شور و نیز سیستم کامپیوتری متصل به شبکه آموزش دانشگاه جهت دریافت اطلاعات انتخاب واحد دانشجو یان و نیز اطلاع از آخرین متد های آموزشی از طریق اینترنت و در  مواد شيميايي مورد نياز جهت ازمايشات مختلف و لوازم شيشه اي

کارشناس :