شیمی فیزیک و تجزیهدروس آرائه شده در  آزمایشگاه:     شيمي فیزیک –شيمي تجزیه    گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   شيمي    
ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر
کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  : روشهای عملی آزمایشگاههای شیمی دکتر زهره حبیبی
مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 240  متر    تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه        رختکن دانشجو: موجود می باشد    اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه                 تعداد  اساتید :17 نفر(دکتر خالدي  ؛ دكتر فراهاني ؛ دكتر نجات ؛ اقاي زماني ؛ اقاي كياني؛ خانم توكلي ؛ اقاي قاني ؛ خانم نادري ؛ خانم هاديان ؛ خانم طاهرزاده ؛ خانم مظفري ؛ خانم كريمي ؛ خانم جهانپور ؛ خانم موسويان ؛ خانم سرمست ؛ خانم صالحي ؛خانم شاهرخ
 سایر :انبار مواد    و سیستم دزد گیر  و سیستم اعلام حریق – کپسول  اتفاء حریق - دارای درب اضطراری  خروجی
امکانات آزمایشگاه :
هتابلو وایت برد-  سانتريفيوژ – آون – بن ماري  - شيكر – اجاق برقي  -كوره الكتريكي- ترازوی دیجیتال – یخچال و نیز سیستم کامپیوتری متصل به شبکه آموزش دانشگاه جهت دریافت اطلاعات انتخاب واحد دانشجو یان و نیز اطلاع از آخرین متد های آموزشی از طریق اینترنت و در  مواد شيميايي مورد نياز جهت ازمايشات مختلف و لوازم شيشه اي