آزمایشگاه انگل شناسی وحشره شناسی
دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:     انگل شناسی – حشره شناسی    گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:پرستاری –بهداشت -   مامائی – دامپزشکی – زیست  سلولی  ملکولی              ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر
کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  : اطلس  انگل شناسی -  تک یاخته شناسی    .دکتر  صائبی   -  انگل شناسی پزشکی  . نوا و براون   ترجمه دکتر عمید اطهری – انگل شناسی پزشکی  مرکل و   ووگ ترجمه  دکتر عمید اطهری   - انگل شناسی دامپزشکی  . دکتر علی اسلامی  -  تکنیک های تشخیصی ازمایشگاهی انگل شناسی   . دکتر اسلامی  ورنجبر و بهادری – بند پایان  و تک یاختگان  . دکتر حمیدرضا حداد زاده
مشخصات آزمایشگاه :
متراژ : 120  متر    تعدا دسکو  : سه عدد دو طرفه    رختکن دانشجو: موجود می باشد     اتاق پرسش و پاسخ دانشجو :  دفتر آزمایشگاه               
 سایر :انبار مواد  و اتاق تهیه نمونه  و سیستم دزد گیر  و سیستم اعلام حریق – کپسول  اتفاء حریق  و ....
امکانات آزمایشگاه :
15 عدد میکروسکوپ المیپوس  - 7 عدد لوپ ازمایشگاهی  -ویدئو میکروسکوپ  یا همان میکروسکوپ استاد و دانشجو  جهت پروژکسیون- تلویزیون با قابلیت  اتصال به ویدئو میکروسکوپ-  تابلو وایت برد -یخچال –دستگاه حشره گیر – وسایل و مواد  لازم جهت تهیه لامهای انگل شناسی  - نمونه های ماکروسکوپی انگل و حشره  و نیز سیستم کامپیوتری متصل به شبکه آموزش دانشگاه جهت دریافت اطلاعات انتخاب واحد دانشجو یان و نیز اطلاع از آخرین متد های آموزشی از طریق اینترنت و در نهایت  انواع لام های آموزشی
لیست  لا مها ی انگل شناسی :اسکاریس – اکسیور – تریکو سفال – انکیلوستوما- استرونژیلوئیدس استرکورالیس – تریشین – فاسیولا هپاتیکا – دیکروسلیوم – شیستوزوما – سرکر – متا سرکر – اسکولکس های  کرم پهن – انواع بند سستودها- انواع تخم انگل ها – اکینوکوکوس – کیست هیداتید – پروتو اسکولکس – انتا موبا هیستولیتیکا و کولی – ژیاردیا  -     تریکوموناس   -توکسوپلاسما – لیشمانیا – پلاسمودیومها – تریپانوزوم ها و ..
لیست لام های حشره  شناسی :انواع ضمائم دهانی – بال – پا – شاخک – انواع کنه ها  *اکسودس –درماسنتور –ریپیسفالوس – ارگاس –اورنیتودروس-   انواع جرب ها *درمانیسوس – سارکوپتس -  انواع ساسها *- انواع شپش ها *پولکس – کتنوسفالیدس – فیتیروس پوبیس – مونوپون –تخم شپش – انواع پشه ها * کولکس – انوفل –فلبوتوموس – انواع مگس ها * کالیفورا –استوموزیس –لوسیلا – تابانوس و ..