آزمایشگاه بافت شناسی
دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:  بافت شناسی – آسیب شناسی    گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   مامائی – دامپزشکی    

 

امکانات آزمایشگاه :
15 عدد میکروسکوپ المیپوس  - ویدئو میکروسکوپ  یا همان میکروسکوپ استاد و دانشجو  جهت پروژکسیون- ال سی دی 42 اینچ با قابلیت  اتصال به ویدئو میکروسکوپ و لب تاپ  برای ارائه پاور پوینت ها و...-  تابلو وایت برد- دستگاههای تهیه  نمونه های آزمایشگاهی ازجمله آب مقطر گیری- تیشو پروسسور- صفحه سرد- بلوک گیری –تیشو فلات – میکروتوم- ترازوی دیجیتال – یخچال

لیست  لا مها ی بافت شناسی : پوست نازک-پوست ضخیم -نوک پستان-غدد لنفاوی-گره لنفاوی-لینف نود-غدد بزاقی-کام نرم -کان سخت-لوزه-آنوس-ریه-حلق-میزراه-میز نای-طناب اسپرماتید-کلیه-لگنچه-کثانه-مجرای دفران-بافت همبند-بافت همبند سست-استخوان متراکم-استخوان اسفنجی-تبدیل غضروف به استخوان-تاندون-غضروف شفاف-غضروف فیبرو- غضروف الاستیک-سرخرگ-سیاهرگ-بورسا فابرسیوس-زبان -ریشه زبان-مری-پیلور-معده-دوازدهه-پانکراس-کبد-کیسه صفراژژنوم-ایلئوم-دئودنوم-آپاندیس-روده بزرگ-راست روده-مقعد-بند ناف-جفت-لثه –کام-انگشت –دندان-لب-موهای حساس-بافت پوششی متغیر-آئورت-قلب-عضله صاف-عضله اسکلتی-عضله مخطط-هیپوفیز-رحم –تخمدان-لوله فالوب-سرویکس واژن-لب های فرج-پروستات-بیضه-تیروئید-پاراتیروئید-نخاع-مغز-مخچه-هیپوفیز-تیموس-لام های خونی-پوست نازکلیست لام های آسیب شناسی : برونکو پنومونی فیبرینی –هیدرونفروز-پرخونی شدید واز بین رفتن هپاتوسیت ها-Fatty chang-Central fibros-یون-آتروفی فشاری در اثر کیست-زخم-اینتریت ائوزینوفیلی-مننژیت-اینفارکشن-Cystitis-ذات الریه -مهاجرت لام-ذات الریه بینابینی-خونریزی-نکروز انعقادی-Atn-کوکسیدیوز-همورازیک اینتریت-پنومومنی چرکی-نفریت بینابینی-اکتینو باسیلوز-پرخونیHydropic- degeneration-فیبرو سارکوم-لکوز-Tvt-Seminoma-نکروز زنکر-هموسیدوز-فیبرو پلازی-واسکولیت-آبسه-سارکوئید-تجمه چربی و خونریزی-نکروز و خونریزی-آدنوماتوز-آدنوماتوز ریوی و آبسه ریوی-پرخونی مخاط و عضلات-کارسینوم سلولهای سنگفرشی-برونکو پنومونی چرکی-دژنرسانس و نکروز-آماس ،گرانولوماتوز-آمفیزم-احتقان-لیپوما-Scc-کارسینوما-هیپر پلازی-ریس پلازی-آدنومیوز-هیپر پلازی تخمدان-مول-کارسینوما-لشمانیوز-لوکوز کلیه-آپاندیسیت-تورم مثانه-گانر پستان-گواتر-میو متر-لنفوم روده ای-بیضه لوکوز-کارسینومای آندومتر-کندرو کارسینوما-Tcc-خال-آنفارکتوس روده-آدنوم پستان-کارسینوم ترانزیشنال-حاملگی لولهای-آندومتر توبرکلوز آندومتر استروژنیک-آدنوکارسینوم تخمدان-کارسینوم داکتال تخمدان-لیومیوم رحم-ژنیکو ماستی-نکروز جفت-آدنوکارسینوم آندومتر-رتاسیون جفت-کاریو کارسینوم -کسیت موسینوی تخمدان-آندومتر توبرکلوز-سیتولوژی سرویکوژینال p1و p2-کارسینوم ترانسیزنال-ژینکو ماستی-کارسینوم روشن کلیه-کوریو کارسینوم-دیسپلازی فیبروز تخمدان-مول هیدانیفر