ترانسژنیک

 گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند : شیمی ، زیست شناسی ، صنایع غذایی ، ، کشاورزی ، دامپزشکی، پرستاری و...        
ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر


امکانات آزمایشگاه :
تابلو وایت برد-  سانتريفيوژ – بن ماري -یخچال و نیز سیستم کامپیوتری  ، میکرو اینجکشن  اتوکلاو  انکوباتور مولتی گس ،و...