شیلات

دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:     جانور شناسی ، تکثیر و پرورش آبزیان  ،ماهی شناسی   ، زیست جانوری، هیدروبیولوژی ، بیماریهای ماهی     گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   دامپزشکی -علوم دامی –کشاورزی –شیلات     ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر

امکانات آزمایشگاه :
4عدد میکروسکوپ المیپوس-  1عددمیکرسکوپ نیکون -2عددلوپ- وایت برد-پی اچ متر –دستگاه عمق یاب   - ترازوی دیجیتال – یخچال وفریزرو  نیز سیستم کامپیوتری متصل به شبکه آموزش دانشگاه جهت دریافت اطلاعات انتخاب واحد دانشجو یان و نیز اطلاع از آخرین متد های آموزشی از طریق اینترنت و در نهایت  انواع لام های آموزشی