صنایع غذایی
دروس آرائه شده در  آزمایشگاه:     تخمیر-غلات 0قند-بسته بندی -    گروههائی که از این آزمایشگاه استفاده می کنند:   علوم  و صنایع غذایی     ظرفیت آزمایشگاه : حداقل 12 و حداکثر 20 نفر
کتب و منابع مورد استفاده در آزمایشگاه  : کتابخانه و آزمایشگاه های مرجع


امکانات آزمایشگاه :فور(آون)-بن ماری –ماکروویو-هم زن-ترازوی دیجیتال-کوره-آب مقطر گیری دو بار تقطیر –گرم خانه- phمتر و پتانسیو متر- کدورت سنج – رفراکتومتر – پلاریری متر- hplc- رئومتر – تکسچر آنالایزر- اسپکتوفتومتر- یخچال – فریزر-آسیاب کن- پیپت شور – دستگاه تهیه آب دیونایز-هود آزمایشگاهی-انبار مواد   و سیستم دزد گیر  و سیستم اعلام حریق – کپسول  اتفاء حریق - دارای درب اضطراری  خروجی – مجهز به سیستم  سرمایش و گرمایش مرکزی –مجهز به سیستم تهویه مجزا –مجهز به فن تهویه